31-6-00_icon

Prostorni plan uređenja Općine Oprtalj

33-01-00_lomnica_icon

Urbanistički plan uređenja Donja Lomnica

rakitovec_icon

Poduzetnički inkubator radne zone Rakitovec

33-02-00_Lukavec_icon

Urbanistički plan uređenja Lukavec

33-07-00-MSredice_icon

Urbanistički plan uređenja „Male Sredice“ – II. izmjene i dopune

32-2-00_icon

Generalni urbanistički plan Grada Krapine

32-02-00_pazin_gup_icon

Generalni urbanistički plan Grada Pazina – III. Izmjene i dopune

31-2-00_icon

Prostorni plan uređenja Općine Žakanje

31-04-00_ston_icon

Prostorni plan uređenja Općine Ston